Aileen Reniers, Notaris te Asse

 

Aileen Reniers

Notaris te Asse

 

Aileen RENIERS, Notaris

Arsenaalstraat 36
1730 Asse
Tel. (02) 568.16.50
Fax. (02) 568.16.59

BVBA
BTW BE 0822031943
RPR Brussel
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 
Maak online uw afspraak
 

23 september 2019

Denk aan het EPC!

Het energieprestatiecertificaat (EPC) wordt vanaf 2020 verplicht bij een verkoop of verhuur van een klein niet-residentieel gebouw. De nieuwe EPC’s voor niet-residentiële gebouwen zijn sterk gebaseerd op de EPC’s voor woningen.

Verplicht bij verkoop en verhuur

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig - aangepast - EPC beschikken. Daarnaast moeten, net zoals bij de EPC’s voor woningen, een aantal elementen vermeld staan in advertenties of bekendmakingen waarin het gebouw (of de eenheid van het gebouw) te koop of te huur wordt aangeboden.

Kleine niet-residentiële gebouwen
Niet residentiële gebouwen zijn gebouwen waarin niet wordt gewoond. Denk maar aan kleine winkels, kantoren, praktijken van vrije beroepers, horecazaken… het is de feitelijke toestand dat doorslaggevend is. Een appartement dat gebruikt wordt als een boekhoudkantoor mag je dus beschouwen als een niet-residentieel gebouw. Op https://www.energiesparen.be/epc-toepassingsgebied-vanaf-2020 kan je een aantal uitzonderingen terugvinden.

Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen is bedoeld om meer duiding te geven over de energieprestatie voor gebouwen die een sterke link vertonen met woningen. Winkels die deel uitmaken van een groter geheel zoals een winkelcentrum vallen hier niet onder. Concreet is een gebouw een klein, niet-residentieel gebouw als:

 • De bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw(deel) niet groter is dan 500m²;

 • De bruikbare vloeroppervlakte van het volledige gebouw (waarvan het gebouwdeel deel van uitmaakt) niet groter is dan 1000m².

Zo kan een EPC ‘kleine niet-residentiële gebouwen’ nodig zijn bij de verhuur van een handelspand van 90m² in een winkelstraat. Maar indien het handelspand zich in een winkelcentrum bevindt, is zo’n EPC niet nodig indien het winkelcentrum niet meer dan 1000m² bedraagt.  

Zijn er in het gebouw zowel residentiële als niet-residentiële eenheden? Dan wordt er gekeken naar de gezamenlijke bruikbare vloeroppervlakte van de aaneengesloten niet-residentiële gebouwdelen. De energiedeskundige zal je hiermee kunnen helpen.

Energiedeskundige type A
Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen kan u laten opmaken vanaf 2020. Deze EPC's worden opgemaakt door een energiedeskundige type A. Op www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/energiedeskundigen_type_A_1.pdf kan je de lijst raadplegen van alle energiedeskundigen type A.

Opgelet: voor grote niet-residentiële gebouwen zal een ander EPC gelden. Dit is nog in ontwikkeling.

Bron: Fednot

16 september 2019

Sommige ouders verkiezen om een kind te bevoordelen aan de hand van een levensverzekering. De hervormde erfregels, die vandaag ruim een jaar in werking zijn, hebben niet alleen een impact op de verrekeningen van schenkingen, maar ook op de verrekening van verzekeringsprestaties. Ouders die vandaag overwegen om een levensverzekering af te sluiten of aan te passen in het voordeel van een kind, houden best rekening met deze regels.

Principe: gelijkheid tussen de kinderen
De nieuwe erfregels, die ruim een jaar geleden in werking traden, benadrukken de gelijkheid tussen de kinderen. Maar deze gelijkheid tussen de kinderen bekom je niet door de goederen van de nalatenschap eenvoudigweg te verdelen. Het erfrecht werkt in werkelijkheid met ‘verrekeningen’. Wat een kind erft wordt ook bepaald door wat hij of zij bij leven al heeft ontvangen. De schenkingen die een kind heeft verkregen worden - in principe - bij de verdeling van de nalatenschap verrekend. Dat noemt men de ‘inbreng’. Enkel kinderen zijn onderworpen aan een inbreng.

En wat met levensverzekeringen?
In de plaats van te schenken, kan een ouder kiezen om een kind te bevoordelen via een levensverzekering. Tot 1 september 2018 werd het kapitaal dat een kind kreeg naar aanleiding van een levensverzekering niet verrekend met zijn erfdeel. Het was werkelijk een ‘extraatje’ voor het kind. In tegenstelling tot ‘klassieke’ schenkingen die als een voorschot op een erfdeel worden beschouwd.

Behandeld als een klassieke schenking sinds 1 september 2018
De regels zijn sinds 1 september 2018 gewijzigd. Een kind dat bevoordeeld is geweest via een levensverzekering moet vandaag wél een inbreng doen. De verzekeringsprestatie die hij of zij reeds heeft verkregen uit de levensverzekering zal verrekend worden met zijn erfdeel om de gelijkheid tussen de kinderen te waarborgen. Net zoals de ‘klassieke’ schenkingen. Het is waarde ten tijde van het overlijden van de ouder-verzekeringsnemer die in aanmerking wordt genomen.

Vandaag een levensverzekering afsluiten: let op de formulering
Ben je van plan om daadwerkelijk één van uw kinderen te bevoordelen met een levensverzekering? Dan kan het vernieuwde erfrecht je parten spelen. Bepalend is de datum waarop je de begunstigden aanduidt (ongeacht de datum waarop de levensverzekering werd gesloten):

 • Aanduiding vóór 1 september 2018: de oude regels blijven van toepassing. De verzekeringsprestatie dat je kind krijgt, zal daadwerkelijk een extraatje zijn op zijn erfdeel, tenzij je dat expliciet anders formuleerde.

 • Aanduiding na 1 september 2018: het kind dat een verzekeringsprestatie heeft ontvangen moet dit verrekenen met zijn erfdeel. Tenzij je dat expliciet anders formuleert.

Bron: Fednot

13 september 2019

Nu al nadenken over wat er zal gebeuren als u er niet meer bent? Niet meteen de meest aangename bezigheid, maar het hoeft ook geen taboe te zijn. Zeker omdat er bij een successie vaak conflicten tussen familieleden voorkomen. Plan daarom tijdig uw successie. De notaris kan u helpen om alles sereen en correct te laten verlopen.

Tijdens de infosessie krijgt u info over de mogelijkheden qua successieplanning (huwelijkscontract, testament, schenking, ...). We zoomen uiteraard ook in op het hervormde erfrecht: wat zijn de nieuwigheden en wat is de impact ervan op uw successie?

Afspraak op dinsdag 22 oktober 2019 om 18u.
In Brussel start de infosessie om 12u30, in Kortrijk om 18u30.

Reservering verplicht via www.notaris.be/successie
Schrijf snel in, want het aantal plaatsen is beperkt!

De locaties

 • Antwerpen: Notarishuis, Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen
 • Brugge: Notarishuis, Spanjaardstraat 9, 8000 Brugge
 • Brussel: Notarishuis, Bergstraat 30-34, 1000 Brussel, van 12u30 tot 14u!
 • Gent: PAC ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Halle: Auditorium H-Hartinstituut, Parklaan 7 te 1500 Halle
 • Hasselt: Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 26, Gebouw B, 3de verdieping - Aula 353, 3500 Hasselt
 • Kortrijk: KULAK Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, Gebouw C - Aula E1001, 8500 Kortrijk, van 18u30 tot 20u
 • Leuven: Notarishuis, Bondgenotenlaan 134, 3000 Leuven

Bron: Fednot

 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 130.000

Grond
Heedstraat
1730 Asse

Uit de hand verkoop € 26.400

Grond
Winterkeer +- 20
1570 Tollembeek

Uit de hand verkoop € 34.400

Grond
Rasbeekstraat +- 11
1541 Sint-Pieters-Kapelle

Uit de hand verkoop € 55.720

Grond
Bosstraat 20
1547 Bever

     
loader
 

Aileen RENIERS, Notaris

Arsenaalstraat 36
1730 Asse
Tel. (02) 568.16.50
Fax. (02) 568.16.59

BVBA
BTW BE 0822031943
RPR Brussel
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 
ONLINE AFSPRAAK

Verlofperiodes